BANS

05 de desembre de 2013

1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., COMUNICA: Dins del conveni firmat amb l'Ajuntament de Daimús, se seleccionarà dos oficials de primera per a dos llocs de treball. Requisits:

  1. Tindre la Targeta Professional de la construcció.
  2. Estar en possessió del títol de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals (preferentment 60 hores, mínim 20).
  3. També es valorarà el curs de carretons i elevadors.


04 de desembre de 2013

1.- Tots els pensionistes empadronats en Daimús que vulguen anar al dinar del Nadal de l'Ajuntament el proper dia 15, que passen a apuntar-se per l'Ajuntament en horari d´oficina. El dinar serà en el Flamingo i es pagaran 3€.
2.- L´Associació musical daimusense comunica que en commemoració a la festa de Santa Cecília es faran els següents concerts:
- Divendres dia 6 de desembre, concert extraordinari de la banda municipal.
- Dissabte dia 7 de desembre, concert de la Banda Jovenívol.