A continuació publiquem l’edicte definitiu d’aspirants admesos per a poder formar part de la borsa de treball 2019.
El dia, hora i lloc serà:

  • 11 abril a les 10:30 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament tindrà lloc la constitució del tribunal per a formar part de la BORSA D’OBSERVADORS MUNICIPALS, i a les 11:00 hores es realitzaran les proves corresponents.
  • 12 abril a les 11:30 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament tindrà lloc la constitució del tribunal per a formar part de les següents borses; BORSA D’OPERARI DE MANTENIMENT AGRARI, JARDINER, PEÓ D’OBRES, PINTOR, PEÓ DE NETEJA, CONDUCTOR, ENCARREGAT DE MANTENIMENT ESTIVAL I CONSERGE DE L’ECOPARC, i a les 12:00 hores es realitzaran les entrevistes corresponents.

Teniu tota la informació ací.

Bando