Els xiquets/es quan finalitzen el periode escolar, tenen dos mesos de vacances, massa temps lliure, que el dediquen a vore la TV i jugar a la videoconsola, etc…, és a dir, realitzant un tipus de vida sedentaria. Nosaltres el que pretenem es fomentar l´esport sobretot en aquestes edats, i res millor que els xiquets/es dediquen certes hores del seu temps lliure a practicar esport, divertint-se i jugant amb els seus amics.
És per aquest motiu, la creació d´aquesta escola, que te com objetiu primordial fomentar els valors esportius i la convivencia entre els xiquets. Amb la realització d´aquestes activitats se´ls inculca als xiquets/es valors com respecte, esportivitat i joc net. Podeu accecir al formulari ací.

IMPORTANT: Del 1-14 d´agost, l´escoleta consistirà en el II CAMPUS DE DULCESOL.
Seguix la mateixa dinàmica que l´escoleta, sols varia l´hora que serà de 9-14h. El preu és el mateix, 25 euros i la quantitat serà donada integrament a l´Associassió Contra el Càncer.

Bando