Comunicat molt important de La Milotxa:

Recordeu que teniu fins aquest dijous 24 de maig per poder arreplegar els impressos de la matrícula per al curs 2018-2019 i presentar-los. És molt important complir el plaç establert.

La Milotxa

Bando