L’Ajuntament de Daimús és conscient del valor ambiental i turístic de les seues platges per a tots els seus usuaris, per això, s’ha proposat la implantació d’un sistema de gestió segons la Norma UNE EN 13009 “Turisme i serveis relacionats. Requisits i recomanacions per a la gestió de platges” que permeta realitzar una correcta gestió de la platja, oferir uns serveis de qualitat a tots els usuaris i preservar el seu entorn natural.
Dins d’aquesta gestió des de e! Ajuntament s’adquireix el compromís de complir amb la legislació vigent, prevenir la contaminació i els impactes a ambientals, mitjançant la dotació de mitjans tècnics i humans al seu abast, impulsar la millora contínua en la gestió de totes les activitats dutes a terme a la platja, assegurar l’evolució ambiental i establir els mecanismes que permeten aconseguir la satisfacció de tots els usuaris de la platja.
El litoral és un bé comú, per això des de l’Ajuntament de Daimús, es definiran objectius ambientals i de qualitat i es posaran en marxa iniciatives de sensibilització i comunicació tant del personal que intervé en la gestió de la platja com per a les persones que visiten les nostres costes per a fer-los partícips de la necessitat de gaudir dels nostres recursos naturals de manera sostenible.

Podeu accedir al document original ací.

Bando