Informació del programa de vacances de la Generalitat per a jubilats i pensionistes

Les condicions que s’han de complir són:

  1. Major de 65 anys o major de 60 amb la condició de pensionista.
  2. Estar empadronat en algun municipi de la Comunitat Valenciana.
  3. No presentar cap malaltia infecto contagiosa.

A més a més poden ser beneficiaris del programa junt amb el sol·licitant els cònjuges i el familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que forme part de la unitat familiar.

La sol·licitud s’ha de presentar als Serveis Socials de l’Ajuntament en horari de dimarts de 9:00 hores a 13:30 hores i els divendres amb cita prèvia.

MOLT IMPORTANT: El termini d’inscripció és del 13 de juny fins al 13 de juliol.

Bando