PROGRAMA DE VACANCES IMSERSO 2019-2020 PER A JUBILATS I PENSIONISTES

Requisits:

  1. Tindre com a mínim 65 anys complits.
  2. Pensionistes de jubilació del Sistema Públic de Pensions.
  3. Pensionistes de viduïtat del Sistema Públic de Pensions, l’edat siga igual o superior a 55 anys
  4. Altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions i perceptors de prestacions o subsidis per desocupació, en ambdós casos amb 60 anys complits.

Poden ser beneficiaris del programa junt amb el sol·licitant els CÒNJUGES i el familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que forme part de la unitat familiar.

On presentar la sol.licitud:
Serveis Socials Municipals,  en horari de Dimarts de 9 a 13:30 i divendres (amb cita previa)

Termini d’inscripció: FINS EL 10 de JULIOL

Bando