L’Ajuntament de Daimús ha rebut de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) una ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d’interés, juntament amb una subvenció a fons perdut amb la qual s’ha dut a terme l’actuació RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT EN DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE DAIMÚS. Amb aquesta actuació es pretén estalviar energia.
La quantia del préstec bonificat ascendeix a 149.993,00 € i la quantitat a fons perdut és de 74.996,50 €.
Aquesta actuació és un projecte acollit a les ajudes de l’IVACE cofinançat per la Unió Europea dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

 

 

Bando