La Diputació de València ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Daimús per import de 28.193,25 €, destinada al finançament de la quota del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València (Consorcio de Bombers), per al 2022. Aquesta quantitat es correspon amb la totalitat del cost del servei prestat per aquesta entitat al nostre Ajuntament.

Logo Àrea de Medi Ambient

Bando