Reacciona 2022SUBVENCIÓ PROGRAMA REACCIONA 2022:

La Diputació Provincial de València, Àrea de Medi Ambient dins del Programa Reacciona 2022
ens ha concedit una subvenció per a la Millora del Cicle Integral de l’Aigua, per import de 90.000 €.
La subvenció va destinada a finançar en un 78% l’actuació anomenada
“Renovació de xarxes d’aigua potable de fibrociment en carrer Crist Rei, canvi analitzador de clor
i implantació de fonts públiques d’aigua potable filtrada per un sistema d’osmosis en el municipi de Daimús”

que suma la quantia de 115.316,60 €. Aquesta obra consistirà a substituir la xarxa de canonades
de fibrociment amb una antiguitat de més de trenta anys
per altres noves de polietilens, resolent així
els problemes estructurals de la xarxa i de pèrdues d’aigua, s’implantarà també un analitzador de clor que
s’instal·larà en equipaments municipals de fonts d’aigua procedents de la xarxa municipal per tal de
promoure el consum d’aigua de l’aixeta i reduir el plàstic, la qual cosa també contribuirà a la millora del
medi ambient.

 

LOGO AJUNTAMENT

Bando