L’Ajuntament de Daimús ha resultat beneficiari de tres subvencions per a la modernització de polígons a l’exercici 2022. Amb cadascuna d’aquestes 3 actuacions es pretén millorar
la qualitat dels serveis d’aquests, la qual cosa enfortirà el teixit empresarial del municipi i com a conseqüència directa l’economia de Daimús.
Els projectes són els següents:

1. “Millora de serveis en polígon DISARP“, d’un total de 83.407,21 € del cost del projecte, ens concedeixen una quantitat de 82.249,02 €.
2. “Millora de serveis polígon JORDÀ“, d’un total de 128.823,33 € del cost del projecte ens concedeixen una quantitat de 127.034,49 €.
3. “Millora de serveis polígon MINGOLA“, d’un total de 173.561,33 € del cost total del projecte ens concedeixen la quantia de 171.151,26 €

En els 3 casos suposa el 98,6 % de l’import total.

 

IVACE

Bando