ARXIU ajudes, beques i borses

NOVETAT: INSCRIPCIÓ ESCOLETA DE NADAL 2023

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: FINS AL 15 DE DESEMBRE DE 2023

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ESCOLETA DE NADAL 2023

SOL·LICITUD BEQUES D’ESTUDIS CURS 2023-2024

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: FINS AL 15 DE NOVEMBRE DE 2023

Aquesta ajuda es concedeix per a estudiants universitaris, d’estudis superiors i d’estudis a l’Escola Oficial d’idiomes (a partir del certificat B2), matriculats en centres públics.
IMPORTANT: La sol·licitud es presentarà per registre d’entrada o bé per la seu electrònica emplenant prèviament el model que trobes directament ací, o bé al document adjunt (FORMULARI SOL·LICITUD) Recorda també que hauràs d’adjuntar la documentació requerida a les bases.

BASES BEQUES D’ESTUDIS CURS 2023-2024

FORMULARI SOL·LICITUD BEQUES D’ESTUDIS CURS 2023-2024

NOVETAT: CONVOCATÒRIA AJUDES MATERIAL ESCOLAR 2023-2024

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:  FINS AL 15 DE NOVEMBRE DE 2023 

IMPORTANT: La sol·licitud es presentarà per registre d’entrada o bé per la seu electrònica emplenant prèviament el model que trobes directament ací, o bé al document adjunt (FORMULARI SOL·LICITUD) Recorda també que hauràs d’adjuntar la documentació requerida a les bases.

BASES AJUDA MATERIAL ESCOLAR 2023-2024

FORMULARI SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA DAIMÚS ET BECA

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DEL 13 DE JUNY FINS AL 26 DE JUNY DE 2023 

IMPORTANT: La sol·licitud es presentarà al registre de l’ajuntament emplenant prèviament el model que trobes directament ací, o bé al document adjunt (FORMULARI SOL·LICITUD) Recorda també que hauràs d’adjuntar la documentació requerida a les bases.

ANNEX I BASES DAIMÚS ET BECA 2023

ANNEX II DAIMÚS ET BECA 2023. AUTOBAREMACIÓ

FORMULARI SOL·LICITUD

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

L’Ajuntament ha obtés una subvenció per import de 6.000 € per a la redacció del PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE DAIMÚS, amb la qual s’ha finançat el 100 % del cost de redacció del mateix.

Part I. PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE DAIMÚS

Part II. PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE DAIMÚS

PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES

L’Ajuntament ha obtés una subvenció del Programa Reacciona 2022 per import de 3.800 € que ens ha ajudat a finançar la redacció del “PLA LOCAL DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES DE L’AJUNTAMENT DE DAIMÚS
Pots vore el video explicatiu ací

 

PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES

PROGRAMA DE JOVENTUT 2022

Document resum de les diferents activitats programades en aquest any 2022 des de l’Ajuntament pensant en dinamitzar la participació dels joves en les festes del poble i en promoure l’associacionisme juvenil.

PROGRAMA DE JOVENTUT 2022

SOL·LICITUD BEQUES D’ESTUDIS CURS 2022-2023

TERMINI: FINS EL 31 D’OCTUBRE

Aquesta ajuda es concedeix per a estudiants universitaris, d’estudis superiors i d’estudis a l’Escola Oficial d’idiomes (a partir del certificat B2), matriculats en centres públics.

BASES BEQUES D’ESTUDIS CURS 2022-2023

FORMULARI SOL·LICITUD BEQUES D’ESTUDIS CURS 2022-2023

CONVOCATÒRIA AJUDES MATERIAL ESCOLAR 2022-2023

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:  FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2022 

IMPORTANT: La sol·licitud es presentarà per registre d’entrada, per la seu electrònica o bé per correu electrònic emplenant prèviament el model que trobes directament ací, o bé al document adjunt (FORMULARI SOL·LICITUD) Recorda també que hauràs d’adjuntar la documentació requerida a les bases.

BASES AJUDA MATERIAL ESCOLAR 2022-2023

FORMULARI SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA DAIMÚS ET BECA

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DEL 20 DE JUNY FINS AL 24 DE JUNY DE 2022 

IMPORTANT: La sol·licitud es presentarà al registre de l’ajuntament emplenant prèviament el model que trobes directament ací, o bé al document adjunt (FORMULARI SOL·LICITUD) Recorda també que hauràs d’adjuntar la documentació requerida a les bases.

ANNEX I BASES DAIMÚS ET BECA 2022

ANNEX II DAIMÚS ET BECA 2022. AUTOBAREMACIÓ

FORMULARI SOL·LICITUD

QUARTA CONVOCATÒRIA PLA RESISTIR DAIMÚS

TERMINI: A PARTIR DEL DIVENDRES 22 D’OCTUBRE I FINS AL 5 DE NOVEMBRE (QUINZE DIES NATURALS)

Aquesta ajuda té un import màxim de 2000 euros per autònom o micropime, amb un increment de 200 euros per cada treballador contractat a 31 de desembre de 2020 (amb un màxim de 10 treballadors).
La sol·licitud és exclusivament per mitjans electrònics. L’adreça de la SEU ELECTRÒNICA de l’ajuntament de DAIMÚS és https://ajuntamentdaimus.sedelectronica.es
Per a més informació, consulteu les BASES.

BASES QUARTA CONVOCATÒRIA PLA RESISTIR 

SOL·LICITUD BECA MATERIAL ESCOLAR CURS 2021-2022

TERMINI: A PARTIR DEL DILLUNS 13 DE SETEMBRE I FINS EL 12 DE NOVEMBRE

Aquesta ajuda es concedeix exclusivament per a la compra de llibres/tauletes i llicéncies d’assignatures digitals/material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, carpetes, etc).
Poden sol·licitar la beca per a llibres tots aquells pares i mares els fills i les filles dels quals estiguen cursant qualsevol curs de: L’escoleta La Milotxa, ESO, Batxiller, Cicle Formatiu de grau mitjà i/o superior, i que estiguen empadronats a Daimús al menys des de l’1 de gener de 2021.

BASES MATERIAL ESCOLAR CURS 2021-2022

FORMULARI SOL·LICITUD BECA MATERIAL ESCOLAR CURS 2021-2022

SOL·LICITUD BEQUES D’ESTUDIS CURS 2021-2022

A PARTIR DEL DILLUNS 13 DE SETEMBRE

Aquesta ajuda es concedeix per a estudiants universitaris, d’estudis superiors i d’estudis a l’Escola Oficial d’idiomes (a partir del certificat B2), matriculats en centres públics.

BASES BEQUES D’ESTUDIS CURS 2021-2022

FORMULARI SOL·LICITUD BEQUES D’ESTUDIS CURS 2021-2022

ANUNCI CORRECCIÓ I RESPOSTES PRIMER EXERCICI PROCÉS SELECTIU GRUP C AJUNTAMENT DAIMÚS

ANUNCI DE CORRECCIÓ, RESPOSTES CORRECTES I PUNTUACIÓ DEL PRIMER EXERCICI DEL TRIBUNAL DESIGNAT PER A AVALUAR EL PROCÉS SELECTIU PEL SISTEMA D’ACCÉS LLIURE PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE CARRERA, ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP C, SUBGRUP C1, VACANT EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT DE DAIMÚS. PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA D’OPOSICIÓ (ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA I TRIBUTÀRIA), CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NO 111/2021 DE 29/03/2021, PUBLICADA EN EL BOP  71 DE DATA 16/04/2021 I EN EXTRACTE EN EL DOCV No 9085 I EN EL BOE No 105 DE 3/05/2021 I REALITZACIÓ DE L’OPOSICIÓ.

INFORMACIÓ DETALLADA PRIMER EXERCICI

ESCOLETA DE L’ESPORT DAIMÚS 2021. DE L’1 DE JULIOL AL 13 D’AGOST

PREINSCRIPCIONS: DE L’1 AL 15 DE JUNY

A partir del dimarts 1 de juny pot fer-se la preinscripció a l’escoleta de l’esport al següent enllaç. Recorda que aquesta escoleta està pensada per a xiquets i xiquetes de 7 a 14 anys.
Les places són limitades i l’horari serà de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores.

INFORMACIÓ DETALLADA ESCOLETA DE L’ESPORT 2021

ESCOLETA D’ESTIU DAIMÚS 2021. DE L’1 DE JULIOL AL 13 D’AGOST

PREINSCRIPCIONS: DE L’1 AL 15 DE JUNY

A partir del dimarts 1 de juny pot fer-se la preinscripció a l’escoleta d’estiu al següent enllaç. Recorda que aquesta escoleta està pensada per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys i han d’estar escolaritzats.
Les places són limitades i l’horari serà de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores.

INFORMACIÓ DETALLADA ESCOLETA ESTIU 2021

CONVOCATÒRIA DAIMÚS ET BECA

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DE L’1 DE JUNY AL 15 DE JUNY DE 2021 

IMPORTANT: La sol·licitud es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament, i per poder presentar la teua sol·licitud recorda demanar prèviament cita al telèfon 962819003.
Recorda també que hauràs d’adjuntar la documentació requerida a les bases.

ANNEX I BASES DAIMÚS ET BECA 2021

ANNEX II DAIMÚS ET BECA 2021. AUTOBAREMACIÓ.

FORMULARI INSCRIPCIÓ 

BASES PLA RESISTIR SEGONA I TERCERA CONVOCATÒRIA

TERMINI FINS AL 16 DE JUNY DE 2021 (20 DIES NATURALS A PARTIR DEL DIA 28 DE MAIG)

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ens està deixant també una greu crisi econòmica i social que fa que entitats públiques com ara els ajuntaments siguem fonamentals per poder tirar endavant aquesta situació com a suport bàsic del teixit productiu, gràcies a ferramentes com per exemple el Pla Resistir aprovat el passat 26 de gener de 2021 per la Generalitat Valenciana. Aquest pla està dissenyat com un conjunt d’ajudes als autònoms i micropymes que són peça clau de la nostra societat. L’èxit i la necessitat del Pla Resistir ha fet que ara es presenten una segona i tercera convocatòria. Recorda que també ho tens publicat al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica.

BASES PLA RESISTIR SEGONA CONVOCATÒRIA

BASES PLA RESISTIR TERCERA CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ BORSA COVID-19 i BORSA ESTIU

Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 26 de març de 2021 s’ha aprovat la relació d’aspirants admesos i exclosos provisionalment per a la creació de diverses borses d’ocupació temporal anomenades Covid-19 i Estiu. Els aspirants tenen un plaç de tres dies hàbils per a presentar al·legacions a comptar des de la publicació d’aquest edicte en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Daimús i en la web municipal (DATA PUBLICACIÓ A LA WEB: 27 març 2021)

A l’enllaç RESOLUCIÓ BORSA TEMPORAL COVID-19 trobareu la relació d’aspirants admesos i exclosos provisionalment per als treballs de: neteja i desinfecció d’edificis municipals i espais públics i observadors municipals.
A l’enllaç RESOLUCIÓ BORSA TEMPORAL ESTIU trobareu la relació d’aspirants admesos i exclosos provisionalment per als treballs de: peó d’obres, pintor, conserge eco-parc i poliesportiu, operari de manteniment agrari, jardiner,  encarregat de manteniment estival i podador. 

RESOLUCIÓ BORSA TEMPORAL COVID-19

RESOLUCIÓ BORSA TEMPORAL ESTIU

BASES BORSA COVID-19 i BORSA ESTIU

Obert el termini per apuntar-se a les borses de treball 2021 (Borsa COVID-19 i Borsa Estiu).
El periode per apuntar-se a les borses de treball és:

  1. De manera telemàtica des del 14 de març fins al 22 de març.
  2. De manera presencial de dilluns 15 de març a dilluns 22 de març de 9 a 13 hores.

BASES BORSA TEMPORAL COVID-19

BASES BORSA TEMPORAL ESTIU

SOL·LICITUD PLA RESISTIR

TERMINI FINS AL 12 DE MARÇ DE 2021 (30 DIES NATURALS A PARTIR DEL DIA 11 DE FEBRER)

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ens està deixant també una greu crisi econòmica i social que fa que entitats públiques com ara els ajuntaments siguem fonamentals per poder tirar endavant aquesta situació com a suport bàsic del teixit productiu, gràcies a ferramentes com per exemple el Pla Resistir aprovat el passat 26 de gener de 2021 per la Generalitat Valenciana. Aquest pla està dissenyat com un conjunt d’ajudes als autònoms i micropymes que són peça clau de la nostra societat.

BASES PLA RESISTIR

SOL·LICITUD PLA RESISTIR

SOL·LICITUD BEQUES UNIVERSITÀRIES CURS 2020-2021

A PARTIR DEL DILLUNS 14 DE SETEMBRE

Aquesta ajuda es concedeix per a estudiants universitaris, d’estudis superiors i d’estudis a l’Escola Oficial d’idiomes (a partir del certificat B2), matriculats en centres públics.

BASES BEQUES UNIVERSITÀRIES CURS 2020-2021

FORMULARI SOL·LICITUD BEQUES UNIVERSITÀRIES CURS 2020-2021

SOL·LICITUD BECA LLIBRES CURS 2020-2021

A PARTIR DEL DILLUNS 7 DE SETEMBRE

Aquesta ajuda es concedeix exclusivament per a la compra de llibres/tauletes i llicéncies d’assignatures digitals/material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, carpetes, etc).
Poden sol·licitar la beca per a llibres tots aquells pares i mares els fills i les filles dels quals estiguen cursant qualsevol curs de: L’escoleta La Milotxa, ESO, Batxiller, Cicle Formatiu de grau mitjà i/o superior, i que estiguen empadronats a Daimús al menys des de l’1 de gener de 2020.

BASES AJUDA MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021

FORMULARI SOL·LICITUD BECA LLIBRES CURS 2020-2021

SOL·LICITUD BORSA DE TREBALL ESTIU 2020

INSCRIPCIÓ A PARTIR DEL DILLUNS 15 DE JUNY

Ja poden consultar-se les BASES DE LA CONVOCATORIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL, per a la CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TREBALLADORS per a realitzar les següents tasques; OPERARI DE MANTENIMENT AGRARI, JARDINER, PEÓ D’OBRES, PINTOR, PEÓ DE NETEJA, ENCARREGAT DE MANTENIMENT ESTIVAL, OBSERVADORS MUNICIPALS, COL·LABORADORS CREU ROJA, MANTENIMENT POLIESPORTIU I CONSERGE ECOPARC a l’Ajuntament de Daimús per a l’any 2020.

BASES BORSA TREBALL TEMPORAL ESTIU 2020

FORMULARI BORSA TREBALL TEMPORAL ESTIU 2020

SOL·LICITUD BORSA DE TREBALL COVID-19

INSCRIPCIÓ A PARTIR DEL DILLUNS 15 DE JUNY

Ja poden consultar-se les BASES DE LA CONVOCATORIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL, per a la CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TREBALLADORS OPERARIS (GRUP AP) a l’Ajuntament de Daimús degut a la pandèmia generada pel COVID-19.

BASES BORSA TREBALL TEMPORAL COVID-19

FORMULARI BORSA TREBALL TEMPORAL COVID-19

SOL·LICITUD DAIMÚS ET BECA 2020 

TERMINI: DEL 15 AL 22 DE JUNY

L’ Ajuntament de Daimús no vol deixar als/a les joves estudiants sense l’oportunitat de treballar aquest estiu, i per fer-ho possible es convoquen 40 beques en les àrees d’activitat següents:


1. Educació ( Escola d’Estiu)
2. Esportiva ( Escola d’ Esport)
3. Turisme
4. Informàtica, administració…


Finançades amb fons propis, per als mesos de juliol i agost.
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament vol contribuir a normalitzar la situació dels/de les joves estudiants que ja s’ha vist bastant alterada amb la crisi sanitària i social provocada pel COVID-19.
El termini per a presentar les instàncies es del 15 al 22 de juny.
No et quedes sense la teua beca!
A continuació pots consultar les BASES, el full d’AUTOBAREMACIÓ i la pròpia SOL·LICITUD
Per a més informació o bé per qualsevol dubte pots apropar-te a l’Ajuntament.

BASES DAIMÚS ET BECA

AUTOBAREMACIÓ

FORMULARI SOL·LICITUD DAIMÚS ET BECA 2020

SOL·LICITUD BECA LLIBRES CURS 2018-2019

TERMINI: 31 DE DESEMBRE 2018

Aquesta ajuda es concedeix exclusivament per a la compra de llibres/tauletes i llicències d’assignatures digitals/ material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, carpetes, excepte motxilles i estoigs). Poden sol·licitar la beca per a llibres tots aquells pares i mares els fills i les filles dels quals, estiguen cursant qualsevol curs de: L’ escoleta La Milotxa, ESO, batxiller, cicle formatiu de grau mitjà i/o superior, i que estiguen empadronats a Daimús al menys des de l’1 de gener de 2017.

La beca per als graus d’infantil i primària van destinades exclusivament per als/les alumnes que cursen aquests estudis al col·legi Mestre Rafael Noguera i serà reintegrada directament al centre, per la qual cosa els pares no han de sol·licitar-la a l’Ajuntament.

BASES BECA LLIBRES CURS 18-19
FORMULARI SOL·LICITUD BECA LLIBRES CURS 18-19
Bando