L’Ajuntament de Daimús  ha rebut una subvenció de concessió directa per part de la Diputació Provincial de València per import de 30.065,29 €.
Aquest import anira destinat al finançament de la quota que li correspon abonar a la nostra entitat al Consorci Provincial de Bombers per a l’exercici 2023.

Bando