Punt GVA Next

L’Ajuntament de Daimús disposa d’un punt d’Assessoria de Fons Europeus per atendre a empreses i particulars del municipi, el punt GVA Next. L’Assessoria de Fons Europeus/Punt GVA Next de Daimús és un servei públic d’atenció que naix amb l’objectiu d’establir un pont...

Pla de mobilitat urbana sostenible de Daimús

SUBVENCIÓ IMPORTANT: L’Ajuntament ha obtés una subvenció per import de 6.000 € per a la redacció del PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE DAIMÚS, amb la qual s’ha finançat el 100 % del cost de redacció del mateix. Podeu accedir a tota la informació...
Bando