Punt GVA Next

L’Ajuntament de Daimús disposa d’un punt d’Assessoria de Fons Europeus per atendre a empreses i particulars del municipi, el punt GVA Next. L’Assessoria de Fons Europeus/Punt GVA Next de Daimús és un servei públic d’atenció que naix amb l’objectiu d’establir un pont...
Bando