SOL·LICITUDS/PERMISOS

1. Instància GENERAL

 

INSTÀNCIA GENERAL

2. Domiciliació REBUTS

 

IMPORTANT: Si necessites accedir a la SEU ELECTRÒNICA de DIPUTACIÓ per tramitar rebuts ho pots fer anant ací

DOMICILIACIÓ REBUTS

3. Sol·licitud exempció IVTM (IMPOST CIRCULACIÓ)

 

EXEMPCIÓ IVTM

4. Ocupació VIA PÚBLICA

 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

5. Sol·licitud GUAL

 

SOL·LICITUD GUAL

6. Llicència URBANÍSTICA

 

LLICÈNCIA URBANÍSTICA

7. Declaració responsable OBRES

OBRES

8. Declaració responsable PRIMERA OCUPACIÓ 

 

PRIMERA OCUPACIÓ

9. Declaració responsable SEGONA OCUPACIÓ

 

SEGONA OCUPACIÓ

Bando