DADES TÈCNIQUES DEL PROJECTE:

BENEFICIARI: AJUNTAMENT DE DAIMÚS

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL IVACE: 72.887,51€

PRESSUPOST: 82.436,29€

Ens complau anunciar que amb aquesta actuació l’ajuntament pretén assolir els següents objectius:

  1. La integració dels diferents espais d’ús industrial que millore la imatge dels accessos al municipi mitjançant la creació d’un front vegetal i que al mateix temps impedisquen les caigudes als usuaris de la vorera elevada existent al començament de la carretera del nou accés a la platja.
  2. Millora de l’accés al cementeri i eliminació de les barreres arquitectòniques en el recorregut de vianants fins al nucli urbà.
  3. Construcció d’un voral enjardinat tangent a la carretera del nou accés a la platja en el seu costat Sud, que millore els recorreguts biosaludables, incrementant la seguretat de ciclistes i vianants, i que alhora unifique la imatge del front industrial.
  4. Creació d’una doble franja linial enjardinada i de vianants, al costat Nord de la carretera del nou accés a la platja, que definisca millor el traçat de la mateixa mitjançant la col·locació de tanques i arbrat de grans dimensions alhora que facilite els desplaçaments per als vianants per la mateixa.
Bando