SUBVENCIÓ IMPORTANT:
L’Ajuntament ha obtés una subvenció per import de 6.000 € per a la redacció del PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE DAIMÚS, amb la qual s’ha finançat el 100 % del cost de redacció del mateix. Podeu accedir a tota la informació ací.

Bando